advocatenkantoorlibra.nl
advocatenkantoorlibra.nl
Arbeidsrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Personen- en familierecht
Verbintenissenrecht
Incasso
Hippisch recht
Verbintenissenrecht
In het dagelijks leven staan we er vaak niet bij stil maar toch hebben we veelvuldig te maken met het verbintenissenrecht. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat u een afspraak of overeenkomst maakt met een andere partij. Dan kan zowel mondeling of schriftelijk gebeuren.

U gaat ervan uit dat de ander zich net als u aan de gemaakte afspraken houdt. Helaas gebeurt dat niet altijd of zijn er interpretatieverschillen over de uitleg van de gemaakte overeenkomst.

U sluit een koopovereenkomst en daarna merkt u dat het geleverde produkt niet voldoet.
Wat nu ?

U sluit een koopovereenkomst en de verkoper weigert aan u te leveren ?
Hoe kunt u het beste handelen ?

Voor al uw vragen op het gebied van het verbintenissenrecht kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Libra.

Advocatenkantoor LibraVoor wieRechtsgebiedenNetwerkKostenContact