advocatenkantoorlibra.nl
advocatenkantoorlibra.nl
Arbeidsrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Personen- en familierecht
Verbintenissenrecht
Incasso
Hippisch recht
Sociaal Zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van Sociale Zekerheid. Denk hierbij aan de Ziektewet, WIA, Werkloosheidswet, ANW en AOW.

Het Sociale zekerheid is erg alomvattend en het is dan ook verstandig om een deskundige in te schakelen als u vragen heeft of problemen ondervindt bij het niet toekennen, intrekken of terugvorderen van een uitkering.

Advocatenkantoor Libra is deskundig als het gaat om bezwaar- en beroepschriftprocedures op het gebied van Sociale Zekerheid.
Uiteraard kunt u ook met vragen over uitkeringen bij Libra terecht.

Advocatenkantoor LibraVoor wieRechtsgebiedenNetwerkKostenContact