advocatenkantoorlibra.nl
advocatenkantoorlibra.nl
Kosten

 

Gratis adviesgesprek

Advocatenkantoor Libra biedt de mogelijkheid tot een vrijblijvend, eerste adviesgesprek.
In dit eerste adviesgesprek wordt uw situatie besproken en krijgt u een vrijblijvend advies. Dit advies van maximaal een half uur is gratis en  verplicht u tot niets.
Besluit u daarna dat uw zaak in goede handen is dan worden er met u afspraken gemaakt over de verdere kosten van rechtsbijstand.


Tarief

Advocatenkantoor Libra hanteert concurrerende tarieven. Er wordt met u een vast uurtarief afgesproken en daarnaast ontvangt u - indien mogelijk - vooraf een inschatting van de zaak en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding.
Omdat Advocatenkantoor Libra pretendeert helder en duidelijk te zijn, hanteert zij naast dit uurtarief geen extra kosten zoals bijvoorbeeld kantoorkosten. Wel worden de door Libra gemaakte kosten aan u doorberekend, hieronder onder andere begrepen deurwaarderskosten en griffiekosten.


Gesubsidieerde rechtshulp

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat de overheid (een deel van ) de kosten van rechtsbijstand voor haar rekening neemt.
Voor vragen hiervoor kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Libra.


Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Advocatenkantoor LibraVoor wieRechtsgebiedenNetwerkKostenContact