advocatenkantoorlibra.nl
advocatenkantoorlibra.nl
Arbeidsrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Personen- en familierecht
Verbintenissenrecht
Incasso
Hippisch recht
Incasso
U heeft geld te vorderen en er wordt niet betaald ?

Advocatenkantoor Libra kan u behulpzaam zijn bij het incasseren van uw vordering.

De betaling kan op verschillende manieren worden afgedwongen.
Mocht een schriftelijke aanmaning aan de debiteur niet voldoende zijn, dan kan er beslag worden gelegd en een gerechtelijke procedure worden gestart.
Ook het aanvragen van het faillissement van de debiteur behoort tot de mogelijkheden.

In al deze gevallen - van aanmaning tot faillissementsaanvraag - kunt u terecht bij Advocatenkantoor Libra.
Libra hanteert overzichtelijke incassotarieven en streeft erna de door u te maken incassokosten te verhalen op de debiteur.
Advocatenkantoor LibraVoor wieRechtsgebiedenNetwerkKostenContact